Kan du se dette billede i stereo!

Kig på billederne i cirka en halv meters afstand eller mere. Fuld skærm anbefales (F11) eller du kan printe det ud.

For at se disse billeder som ét, må du krydse øjnene (gøre dig skeløjet), indtil du ser 3. Fokuser på det midterste, så vil du se billerne i 3D...